Financieel

Het overgrote deel van de donaties worden gedaan door particulieren. Dit zijn voornamelijk donatie in de vorm van goederen zoals huisraad, kleding en speelgoed. Deze goederen worden een op een doorgegeven aan de doelgroep, hier wordt geen vergoeding voor gevraagd.

Voor de grote evenementen zoals sinterklaas, kerst en pasen worden er donaties gedaan door lokale bedrijven en supermarkten in de vorm van levensmiddelen. Deze levensmiddelen komen volledig ten goede aan het evenement.

Donaties in de vorm van geld komen ten goede van de kosten die gemaakt worden en het extra aanschaffen van goederen en levensmiddelen voor de evenementen.

De huur van de loods wordt nu betaald door de voorzitter. Alle gedoneerde goederen worden hier opgeslagen om bij een gerichte vraag direct uit te kunnen leveren.

Om de toekomstdoelen te kunnen verwezenlijken dient er actief op zoek gegaan te worden naar sponsoren en donateurs van gelden. Nu worden alleen gelden verworven door de verkopen van overtollige goederen op rommelmarkten. Deze gelden worden besteedt aan de huur van opslag.

De stichting is opricht vanuit een goed hart en het verschil willen maken voor de onderste laag van de samenleving. Nu, bijna drie jaar na oprichting, is er besloten het roer om te gooien  en de stichting naar een hoger niveau te brengen. Dit betekent het verwerven van meer naamsbekendheid, het actief werven van sponsoren en donateurs, een aanbod bieden dat aansluiting heeft op de vraag vanuit de doelgroep en het aanbieden van activiteiten die de doelgroep ondersteunt en een steuntje in de rug geeft. Het doel is dat de stichting zijn financiële verplichtingen kan voldoen zonder steun vanuit het bestuur.

Hiervoor is financiële ondersteuning nodig van buitenaf. De doelgroep kan niet belast worden met een financiële bijdrage.  

Balans31-12-2019
Bank60,78Eigen vermogen0
Saldo verlies5519,22RC Bestuur5580
Winst en verlies31-12-2019
Donaties280
Subsidies510
Omzet32,5
Bankkosten140,48
Huurkosten3000
Sinterklaas300
Avondvierdaagse 210
Saldo Winst-2827,98
De huur van de opslag wordt betaald door de voorzitter van Stichting gratis kan je elkaar helpen. Hierdoor is de rekening courant aan de voorzitter gestegen naar €5.580.

Balans31-12-2018
Bank8,76Eigen vermogen0
Saldo verlies-2891,24RC Bestuur2900
Winst en verlies31-12-2018
Donaties217,7
Verkoop204,25
Bankkosten0,01
Huurkosten3000
Avondvierdaagse130
Saldo Winst-2708,06
De huur van de opslag wordt betaald door de voorzitter van Stichting gratis kan je elkaar helpen. Hierdoor is de rekening courant aan de voorzitter gestegen naar €2.900.

Balans31-12-2017
Bank236,82Eigen vermogen336,82
RC Bestuur100
Winst en verlies31-12-2017
Donaties1206,79
Subsidies250
Bankkosten0,01
Huurkosten1000
Sinterklaas119,96
Saldo Winst336,82

Reacties zijn gesloten.