Financieel

Het overgrote deel van de donaties worden gedaan door particulieren. Dit zijn voornamelijk donatie in de vorm van goederen zoals huisraad, kleding en speelgoed. Deze goederen worden een op een doorgegeven aan de doelgroep, hier wordt geen vergoeding voor gevraagd.

Voor de grote evenementen zoals sinterklaas, kerst en pasen worden er donaties gedaan door lokale bedrijven en supermarkten in de vorm van levensmiddelen. Deze levensmiddelen komen volledig ten goede aan het evenement.

Donaties in de vorm van geld komen ten goede van de kosten die gemaakt worden en het extra aanschaffen van goederen en levensmiddelen voor de evenementen.

De huur van de loods wordt nu betaald door de voorzitter. Alle gedoneerde goederen worden hier opgeslagen om bij een gerichte vraag direct uit te kunnen leveren.

Om de toekomstdoelen te kunnen verwezenlijken dient er actief op zoek gegaan te worden naar sponsoren en donateurs van gelden. Nu worden alleen gelden verworven door de verkopen van overtollige goederen op rommelmarkten. Deze gelden worden besteedt aan de huur van opslag.

De stichting is opricht vanuit een goed hart en het verschil willen maken voor de onderste laag van de samenleving. Nu, bijna drie jaar na oprichting, is er besloten het roer om te gooien  en de stichting naar een hoger niveau te brengen. Dit betekent het verwerven van meer naamsbekendheid, het actief werven van sponsoren en donateurs, een aanbod bieden dat aansluiting heeft op de vraag vanuit de doelgroep en het aanbieden van activiteiten die de doelgroep ondersteunt en een steuntje in de rug geeft. Het doel is dat de stichting zijn financiële verplichtingen kan voldoen zonder steun vanuit het bestuur.

Hiervoor is financiële ondersteuning nodig van buitenaf. De doelgroep kan niet belast worden met een financiële bijdrage.  

Balans 31-12-2019    
       
       
Bank 60,78 Eigen vermogen 0
       
Saldo verlies 5519,22 RC Bestuur 5580
       
       
       
Winst en verlies 31-12-2019    
       
Donaties 280    
Subsidies 510    
Omzet 32,5    
       
Bankkosten 140,48    
Huurkosten 3000    
Sinterklaas 300    
Avondvierdaagse  210    
       
Saldo Winst -2827,98    
De huur van de opslag wordt betaald door de voorzitter van Stichting gratis kan je elkaar helpen. Hierdoor is de rekening courant aan de voorzitter gestegen naar €5.580.

 

Balans 31-12-2018    
       
       
Bank 8,76 Eigen vermogen 0
       
Saldo verlies -2891,24 RC Bestuur 2900
       
       
       
Winst en verlies 31-12-2018    
       
Donaties 217,7    
Verkoop 204,25    
       
       
Bankkosten 0,01    
Huurkosten 3000    
Avondvierdaagse 130    
       
Saldo Winst -2708,06    
De huur van de opslag wordt betaald door de voorzitter van Stichting gratis kan je elkaar helpen. Hierdoor is de rekening courant aan de voorzitter gestegen naar €2.900.

 

Balans 31-12-2017    
       
       
Bank 236,82 Eigen vermogen 336,82
       
RC Bestuur 100    
       
       
       
Winst en verlies 31-12-2017    
       
Donaties 1206,79    
Subsidies 250    
       
       
Bankkosten 0,01    
Huurkosten 1000    
Sinterklaas 119,96    
       
Saldo Winst 336,82